Yhteytiedot

Vilho Myllykangas
0400 589 020
vilho@haalarikauppa.fi

haalarikauppa.fi
Nokiantie 14
33270 Tampere
0400 589 020
haalarikauppa@haalarikauppa.fi

Y-Tunnus: 2182148-1